Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 se koná ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 10.00 hod do 15.00 hod v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a občanský průkaz. V den zápisu se zároveň uskuteční od 8.00 do 10.00 hod. „Den otevřených dveří“. Všem zájemcům bude umožněna prohlídka MŠ. Těšíme se na setkání s Vámi.

Pozvánka k zápisu do MŠ.

Kritéria přijetí do MŠ Batelov 2017-2018.

Formulář žádosti o přijetí do MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ 2017/2018.

 

INFORMACE

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2018/2019 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Podmínky povinného předškolního vzdělávání, způsob omlouvání dětí a další podmínky stanoví ředitelka školy ve školním řádu platném od 1. 9. 2017.