Charitativní projekty
Fond Sidus - vracíme dětem úsměvy

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení  dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním  pacientům.

Život dětem

Víčka pro Elišku

Eliška je holčička z Hodic, které byla diagnostikována dětská mozková obrna. Sběrem víček a jejich následným prodejem pomůžeme získat finanční prostředky na léčbu v lázních Klimkovice – program Klim Therapy nebo terapii Kosmík na klinice Axon v Praze.